Интеграция между Callflow Cloud PBX и Oracle NetSuite ERP

Интеграция между Callflow Cloud PBX и Oracle NetSuite ERP
Оптимизация на дейностите и работата в екип
Благодарение на интеграцията на двата софтуерни продукта, цялата история за клиента се събира на едно място – в неговия профил.
Интеграция между Callflow Cloud PBX и Oracle NetSuite ERP

Огромна част от бизнес процесите в големите фирми днес зависят от надеждността на различни видове софтуер. Много често всеки един от тези продукти има своите особености. Мениджърите са във възторг от тях като идеалните инструменти за повишаване на продуктивността и качеството на услугите. За да могат и служителите да прегърнат необходимостта от ключовите системи в една компания, е важно те да „говорят“ на един език.

Като доказан търговец в сферата на полимерните продукти, нашият клиент Виском БГ АД вече се е убедил в необходимостта и удобството на интеграциите.

80% от поръчките към фирмата идват по телефона, така че екипът е длъжен да осигури безупречното ниво на комуникация с клиентите. При това положение е недопустимо търговците да пропиляват времето си в ежедневната борба с безброй софтуерни продукти.

Това бе и причината Виском да се обърнат към нас. Ние изслушахме техните нужди и се запознахме със CRM системата, използвана до момента от търговския им отдел, след което пристъпихме към нейната интеграция с комуникационното решение Cloud PBX. Компанията използва ERP системата на Oracle – NetSuite. Внедреното към нея облачно решение на CallFlow ще допринесе за автоматизацията и по-доброто управление на комуникационните процеси.

Облекчение за работата на търговските служители

Благодарение на интеграцията на двата софтуерни продукта, цялата история за клиента се събира на едно място – в неговия профил. Търсенето и прослушването на разговори директно в ERP системата и възможността за анализ на каналите за поръчки са малки детайли от интеграцията, но с голямо значение за оптимизацията на работния процес във Виском.

Функционалностите на интеграцията позволяват и да се сложи край на воденето на лични бележки по отношение на обратната връзка. Софтуерът изпраща автоматизирани съобщения до служителя, за да може той да извърши останалите дейности, възникващи на базата на съответния разговор.

По този начин търговските представители на Виском получават облекчение от тежестта на рутинните си задачи и могат да се концентрират само върху ключовите си компетенции.

Оптимизация на дейностите и работата в екип

Освен това в резултат на интеграцията вече Виском разполага с по-голяма видимост върху проведената комуникация. Дори не е необходимо търговците сами да създават събитие в ERP системата, което да отразява телефонните разговори с клиенти – това става автоматично. Впоследствие лесно се генерира списък с всички входящи и изходящи обаждания за съответния ден, като още от главната страница може да се види кой клиент на коя дата е потърсил съдействие и съответно кой е приел запитването от страна на Виском, или с кого служителите на фирмата са провели изходящ разговор.

Към данните за всеки един разговор по телефона могат да се прикрепят различни документи като оферти, договори и фактури, които са свързани както към профила на клиента на Виском, така и към профила на отговорния търговец. Всички детайли по сделката се виждат на едно място – в системата на NetSuite Oracle.

Бележките по всеки разговор могат да се редактират, за да бъдат добавени други подробности от разговора с клиент, или обратна връзка и запис от следващ контакт. Разбира се, системата пази в хронологичен ред вече направените промени за по-голяма видимост и улеснение на работата в екип.

Без излишна информация

За облекчение от излишната комуникация системата прави разлика например, между вътрешните оперативни разговори между служители и дейността на търговците. Файлове се генерират и изпращат само във втория случай. По този начин се пести място в облака.

Контрол на качеството

Интеграцията на NetSuite ERP с CallFlow Cloud PBX дава възможност и за самата компания да получава данни за активността на своите търговски сътрудници в реално време. За целта не е необходимо да се изразходват никакви излишни човешки усилия по извършването на еднотипните дребни задачи за  въвеждане на текущите данни.

Интеграцията на Oracle ERP с CallFlow Cloud PBX позволява оптимизацията на всички бизнес процеси, свързани с клиентската комуникация на Виском. С нейна помощ се улесняват както оперативните търговски процеси, така и тяхното наблюдение и оценка.

PBX системата на CallFlow вече е достъпна за всички клиенти в България, които вече използват Oracle NetSuite, или такива, които в момента търсят надеждно ERP решение.

Региони 1+2
България
Канада
Дания
Франция
Германия
Ирландия
Италия
Литва
Холандия
Португалия
Румъния
Словакия
Швеция
Швеция
Великобритания
Съединени щати
Австрия
Хърватия
Гърция
Люксембург
Нова Зеландия
Норвегия
Пуерто Рико
Испания
Регион 1
България
Канада
Дания
Франция
Германия
Ирландия
Италия
Литва
Холандия
Португалия
Румъния
Словакия
Швеция
Швеция
Великобритания
Съединени щати

Благодарим ви. Наш представител ще се свърже с Вас в рамките на следващия работен ден.