Здравейте!
Изберете една от опциите по-долу, за да се свържете с нас. Ще Ви отговорим максимално бързо.

Европейски проекти

Проектите по който участваме в последните години

СТАРТИРА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ с наименование Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19

 

От 14.07.2020 г. ПРАЙС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕООД започна изпълнението на проект „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19” по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.073-3164-C01 по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.

Проектът ще се осъществи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Планираната продължителност е 3 месеца, а стойността на целия проект е в размер 10 000.00 лв., като безвъзмездната помощ е в размер на 100% от допустимите разходи по проекта.

Общата цел на проекта е свързана с осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места в ПРАЙС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕООД.

Стартира изпълнението на проект "НАПРЕД И НАГОРЕ"

От 21.02.2020 г. ПРАЙС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕООД започна изпълнението на проект „НАПРЕД И НАГОРЕ” по Договор за безвъзмездна финансова помощ No BG16RFOP002- 2.040-0494-C01 по процедура BG16RFOP002-2.024 „Подобряване на производствения капацитет в МСП”.


Проектът ще се осъществи в гр. Враца с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Планираната продължителност е 12 месеца, а стойността на целия проект е в размер 988 700.00 лв., като безвъзмездната помощ е в размер на 692 092.00 лв., 70% от допустимите разходи по проекта.

Общата цел на проекта „НАПРЕД И НАГОРЕ“ е подобряване на капацитета за предоставяне на B2B телекомуникационни решения, повишаване на конкурентоспособността и засилване на експортния потенциал на предприятието ПРАЙС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕООД чрез инвестиции в ново оборудване, като изпълнението на проекта ще доведе и до постигане целта на процедурата. Специфичните цели при изпълнението на проекта кореспондират напълно със заложената дейност: да се внедри съвременно оборудване – комуникационна платформа с вградени модулни компоненти за чатбот комуникация, което ще повиши капацитета и ще разшири и подобри характеристики на съществуващите услуги в портфолиото на компанията., както и да се оптимизират основните влагани ресурси – човекочасове и време чрез внедряването на новото технологично решение.

Всички доставки по проекта ще бъдат извършени съгласно принципа за добро стопанско управление, действащата нормативна рамка и изискванията на процедурата BG16RFOP002-2.024 „Подобряване на производствения капацитет в МСП” и Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020.

www.eufunds.bg

Проект BG16RFOP002-2.040-0494-C01 „НАПРЕД И НАГОРЕ ”, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Свържете се с нас

Попълнете формата или се обадете на един от нашите телефони.

За запитвания

За техническа поддръжка

Централен офис

Региони 1+2
България
Канада
Дания
Франция
Германия
Ирландия
Италия
Литва
Холандия
Португалия
Румъния
Словакия
Швеция
Швеция
Великобритания
Съединени щати
Австрия
Хърватия
Гърция
Люксембург
Нова Зеландия
Норвегия
Пуерто Рико
Испания
Регион 1
България
Канада
Дания
Франция
Германия
Ирландия
Италия
Литва
Холандия
Португалия
Румъния
Словакия
Швеция
Швеция
Великобритания
Съединени щати

Благодарим ви. Наш представител ще се свърже с Вас в рамките на следващия работен ден.