ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВОТО НА ‘ПРАЙС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ’ ЕООД

Ние сме бързо развиваща се българска компания с повече от 15 години опит, специализирана в разработката на софтуерни решения, конфигурация и поддръжка на оборудване на всички световни производители в сферата на телекомуникациите. Чрез опита си в разработката на софтуер за телекомуникации и натрупаният управленски опит по изпълнение на множество проекти, ‘ПРАЙС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ’ ЕООД гарантира реализацията на уникални услуги в областта на контактните центрове чрез индивидуални решения за осигуряване на най-високата добавена стойност, ръководейки се изцяло от специфичните изисквания на всеки наш клиент. Контактен център CALLFLOW е част от нашата дейност и е резултат от професионалните знания и опита на нашия екип, съчетани с приложението на уникални технологии, разработени в ‘ПРАЙС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ’ ЕООД. Това прави CALLFLOW не просто контактен център, а център с пълната гама от канали за връзка с Вашите Клиенти, които нямат аналог по предлагани услуги в България. Нашите специалисти са нашият основен ресурс. В тази връзка сме ангажирани с провеждане на политиката, свързана с човешките ресурси, насочена към кариерно развитите, професионално признание и подкрепа, въвеждащо и поддържащо обучение, делегирани отговорности, правомощия и свобода за развитие, защото сме убедени, че само мотивирани и отговорни служители могат да предоставят продукти и услуги с постоянни параметри в съответствие с приложимите към тях изисквания. Основната ни цел е да предлагаме най-добрите индивидуални решения за конкретния бизнес и неговата организация. Нашите основни принципи, при инициирането на нов проект, са свързани с:
 • анализ на всички възможни ситуации и на цялата информацията с цел да предложим най-доброто за Клиента решение;
 • създаване и документиране на съгласувани със заинтересованите страни правила;
 • прилагане на основните принципи при управление на качеството, определени в международния стандарт ISO 9001:2015.
Ръководството на ‘ПРАЙС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ’ ЕООД е ангажирано с непрекъснат процес на подобряване във всички процеси, дейности и системата за управление на качеството. Нашите цели постигаме и ще постигаме чрез поддържане и постоянно подобрение на внедрената и функциониращата Система за управление на качеството съгласно изискванията на ISO 9001:2015. В тази връзка ‘ПРАЙС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ’ ЕООД се ангажира:
 • да предоставя софтуерни продукти и услуги, които да удовлетворяват изискванията на клиентите и да отговарят на съвременните тенденции в сферата на телекомуникациите;
 • непрекъснато да подобрява своята система за управление на качеството и да контролира прилагането ѝ от всеки извършващ дейности за и от името на ‘ПРАЙС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ’ ЕООД при функционирането на процесите ѝ/осъществяване на дейностите;
 • с познаване и прилагане на изискванията на всички приложими към системата за управление и дейността изисквания (на клиентите и на другите заинтересовани страни, на стандарта, на нормативната база, на ‘ПРАЙС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ’ ЕООД и други);
 • с определяне, наблюдение и своевременна реакция при промени на външните и вътрешните въпроси, на заинтересованите страни, свързани с управлението на качеството;
 • с управление на рисковете и възможностите за бизнес процесите чрез ефективни и ефикасни действия за овладяването им;
 • с подобряване на процесите по изпълнение на дейността, на компетентността на служителите, по поддържане и осигуряване на инфраструктура, оборудване и софтуерни продукти и на системата за управление, като цяло;
 • с ежегодното определяне на конкретни и измерими цели по качеството;
 • с разгласяване на настоящата политика в дружеството и насърчаване на всички въвлечени при изпълнение на нашата дейност лица за прилагането ѝ и осъзнаването на личният им принос в тази връзка;
 • с оповестяване и предоставяне на настоящата политика на външни заинтересовани страни, при необходимост;
 • с внедряването и поддържането на настоящата политиката;
 • с извършване на ежегоден преглед на настоящата политика, при провеждането на прегледа от ръководството.
В качеството си на Управител,

ДЕКЛАРИРАМ

личното си участие и отговорност за поддържане на ефикасността на системата за управление и за изпълнението на обявената политика по качеството, които гарантират правата и очакванията на клиентите за постоянството на характеристиките на нашите софтуерни решения и услуги, за непрекъснато им подобряване и свързаното с това устойчиво развитие и траен просперитет на ‘ПРАЙС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ’ ЕООД.
22.02.2018 г.
УПРАВИТЕЛ на ‘ПРАЙС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ’ ЕООД: Мартин Кокалов

Свържете се с нас

Попълнете формата или се обадете на един от нашите телефони.

За запитвания

За техническа поддръжка

Централен офис

Региони 1+2
България
Канада
Дания
Франция
Германия
Ирландия
Италия
Литва
Холандия
Португалия
Румъния
Словакия
Швеция
Швеция
Великобритания
Съединени щати
Австрия
Хърватия
Гърция
Люксембург
Нова Зеландия
Норвегия
Пуерто Рико
Испания
Регион 1
България
Канада
Дания
Франция
Германия
Ирландия
Италия
Литва
Холандия
Португалия
Румъния
Словакия
Швеция
Швеция
Великобритания
Съединени щати

Благодарим ви. Наш представител ще се свърже с Вас в рамките на следващия работен ден.