Здравейте!
Изберете една от опциите по-долу, за да се свържете с нас. Ще Ви отговорим максимално бързо.

Политика по сигурност на информацията

CONSEJO

ПОЛИТИКА ПО СИГУРНОСТ НА ИНФОРМАЦИЯТА

НА "ПРАЙС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ" ЕООД

 

Основната цел на управлението на сигурността на информацията в "ПРАЙС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ" ЕООД е да се осигури целостта и поверителността на информацията, собственост на организацията и на клиентите на фирмата, както и да осигури непрекъсваемост на своите бизнес процеси по време на всички дейности, които извършва.

 

Политиката по сигурност на информацията гарантира, че:

·            са определени рисковете за сигурността, собствениците на тези рискове и защитата им от вътрешни, външни, предумишлени и случайни заплахи;

·            са определени контекстът на организацията и всички външни и вътрешни въпроси, касаещи управлението на сигурността на информацията;

·            всякакви промени в контекста на организацията и всички външни и вътрешни въпроси се взимат в предвид;

·            са разгледани всички изисквания на организацията и заинтересованите страни, свързани с управлението на сигурността на информацията;

·            е осигурена и се поддържа конфиденциалността, наличността и цялостността на информацията;

·            информацията е предпазена от неоторизиран достъп;

·            критериите за оценяване на рисковете са определени, както и нивото на приемлив риск, спрямо които се оценява вероятността от възникване на заплахи и тежестта на тяхното въздействие за активите на фирмата;

·            нормативните, вътрешнофирмени изисквания и клиентските изисквания по сигурност на информацията, както и изискванията на заинтересованите страни са определени и се изпълняват;

·            разработени са процедури и инструкции за изпълнение на Политиката по сигурност на информацията, включващи мерки за защита от вируси, защита от неоторизиран достъп, загуба на информация и др.;

·            осигурено е обучение по управление на сигурността на информацията на всички служители;

·            всички съществуващи и потенциални пробиви ще бъдат съобщавани на Управителя и ще бъдат щателно разследвани.

 

Управителят е отговорен за внедряването и поддържането на Политиката по сигурност на информацията и поема ангажимент за непрекъснато подобряване на системата за управление на сигурността на информацията.

 

Всички служители са пряко отговорни за внедряването на Политиката по сигурност на информацията и гарантират нейното изпълнение.

 

При необходимост политиката се предоставя и на външни заинтересовани страни.


 

Политиката по сигурност на информацията се преглежда минимум веднъж годишно, при провеждането на прегледа от ръководството.

 

Като Управител на "ПРАЙС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ" ЕООД,

 

декларирам личното си участие и отговорност за изпълнение на обявената Политика по сигурност на информацията, относно защитата на всички информационни активи от вътрешни, външни, предумишлени и случайни заплахи.

 

 

 

08.12.2021 г.               Управител на "ПРАЙС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ" ЕООД: Мартин Кокалов

Свържете се с нас

Попълнете формата или се обадете на един от нашите телефони.

За запитвания

За техническа поддръжка

Централен офис

Региони 1+2
България
Канада
Дания
Франция
Германия
Ирландия
Италия
Литва
Холандия
Португалия
Румъния
Словакия
Швеция
Швеция
Великобритания
Съединени щати
Австрия
Хърватия
Гърция
Люксембург
Нова Зеландия
Норвегия
Пуерто Рико
Испания
Регион 1
България
Канада
Дания
Франция
Германия
Ирландия
Италия
Литва
Холандия
Португалия
Румъния
Словакия
Швеция
Швеция
Великобритания
Съединени щати

Благодарим ви. Наш представител ще се свърже с Вас в рамките на следващия работен ден.